Program

 


Czwartek, 7 grudnia 2017 roku


Pobierz program w formacie PDF.

14.00–14.05 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
14.05–15.35 Sesja 1 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2017 roku — co nowego?
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
14.05–14.25 Wady zastawkowe serca
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
14.25–14.45 Zawał serca z uniesieniem odcinka ST
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
14.45–15.05 Podwójna terapia przeciwpłytkowa
dr n. med. Iwona Gorczyca-Michta
15.05–15.25 Miażdżyca naczyń obwodowych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
15.25–15.30 Dyskusja
15.30–16.00 Sesja satelitarna firmy Alfasigma
Nowe opcje terapeutyczne w profilaktyce przeciwzakrzepowej pacjentów z chorobami serca i naczyń
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
15.30–15.45 Sulodeksyd — właściwości farmakologiczne i efekty plejotropowe
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
15.45–16.00 Praktyczne aspekty przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej — jakie opcje terapeutyczne? Jak długo i u kogo?
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
16.00–16.10 Przerwa
16.10–16.55 Sesja satelitarna firmy Recordati
Klasyka w najlepszym wydaniu. Wiele wskazań, wiele możliwości
16.10-16.30 Jak uniknąć przeznaczenia? Od prewencji sercowo-naczyniowej do niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
16.30-16.50 Rola i miejsce metoprololu w arytmiach
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
16.50-16.55 Dyskusja
16.55–17.55 Sesja satelitarna firmy Novartis
Czy potrzebujemy nowych rozwiązań w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Standardowe postępowanie u pacjentów z niewydolnością serca – na co warto zwrócić uwagę?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Leczenie pacjentów z HFrEF – wychodząc poza dotychczasowy standard leczenia.
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
17.55–19.25 Sesja 2. Rok po ogłoszeniu wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2016 — czy zeszłoroczne wytyczne są nadal aktualne?
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
17.55-18.15 Niewydolność serca
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
18.15-18.35 Dyslipidemia
dr n. med. Marcin Barylski
18.35-18.55 Migotanie przedsionków
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
18.55-19.15 Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego
dr n. med. Marcin Wełnicki
19.15-19.25 Dyskusja

 


Piątek, 8 grudnia 2017 roku  SALA A
  SALA B
8.30–9.45 Warsztaty: ABC opisu EKG — część 1
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
8.30–9.45 Warsztaty: Podstawy inwazyjnej diagnostyki i terapii choroby wieńcowej — część 1
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
9.45–9.55 Przerwa na kawę
9.55–11.00 Warsztaty ABC opisu EKG — część 2
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
9.55–11.00 Warsztaty: Podstawy inwazyjnej diagnostyki i terapii choroby wieńcowej — część 2 prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
11.00–11.30 Sesja satelitarna firmy KRKA
Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych – terapia oparta na optymalnych skojarzeniach
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. IK
11.30–12.10 Sesja satelitarna firmy Bayer
11.30–12.00 Rywaroksaban – nowy lek wieńcowy?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
12.00–12.10 Przedłużona terapia ŻChZZ na przykładzie rywaroksabanu
dr n. med. Grzegorz Halena
12.10–12.20 Przerwa na kawę
12.20–14.20 Sesja 3 pod patronatem czasopisma „Arterial Hypertension”. Nadciśnienie tętnicze 2017
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
12.20–13.00 Guidelines ESH 2018, Wytyczne PTNT 2018 — powróżmy co może się zmienić
12.20–12.40 Terapia hipotensyjna
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
12.40–13.00 Terapia pozahipotensyjna
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
13.00–14.20 Trudne decyzje w nadciśnieniu tętniczym — forum przypadków pięciu ośrodków klinicznych
13.00–13.10 Gdańsk
lek. Joanna Kanarek-Kucner
13.10–13.20 Szczecin
dr n. med. Katarzyna Widecka
13.20–13.30 Poznań
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
13.30–13.40

Kielce
dr n. med. Iwona Gorczyca-Michta

13.40–13.50 Warszawa
lek. Karolina Semczuk
13.50–14.20 Panel ekspertów
dr hab. n. med. Michał Hoffmann, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. IK, dr hab. n. med. Filip M. Szymański,
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak,
14.20–15.05 Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie
14.20–14.35  Dlaczego beta-blokery wazodylatacyjne? Lekcja z pomiaru ciśnienia centralnego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
14.35–14.50 Inhibitory ACE — nowe doniesienia 2017
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
14.50–15.05 Antagoniści wapnia 2017
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
15.05–15.35 Lunch
15.35-15.55 Sesja satelitarna firmy Merck
Stres a ryzyko kardiometaboliczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
15.55–16.55 Sesja 4 Sesja pod patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Podsumowujemy nowości 2017: jak poszerzyły naszą wiedzę dotyczącą …
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr n. med. Marcin Barylski
15.55-16.15 …modyfikacji stylu życia
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
16.15-16.35 …Nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
dr n. med. Ewa Świerblewska
16.35-16.55 …Cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
16.55-17.25 Sesja 5 Terapia obturacyjnego bezdechu sennego. Sesja PRO-CONTRA
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
16.55–17.10 CPAP nie obniża istotnie ciśnienia tętniczego
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. IK
17.10–17.25 CPAP istotnie obniża ciśnienie tętnicze
dr n. med. Jacek Wolf
17.25–17.35 Przerwa na kawę
17.35–18.45 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
Bezpieczeństwo przede wszystkim
prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak
17.35–17.55 Co nowego w diagnostyce i leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków?
dr hab. n. med. Filip Szymański
17.55–18.15 Bezpieczeństwo chorych z migotaniem przedsionków – rola lekarza i pacjenta
dr hab. n. med.  Anna Tomaszuk-Kazberuk
18.15–18.35 Nowoczesne leczenie żylnej choroby zakrzepowo zatorowej
prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński
18.35–18.45 Dyskusja
18.45–20.05 Sesja 6 Sesja pod patronatem czasopisma Folia Cardiologica. Najczęstsze błędy w diagnostyce i terapii…
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
18.45-19.05 …niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
19.05-19.25 …choroby wieńcowej
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
19.25-19.45

…infekcyjnego zapalenia wsierdzia
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

19.45-20.05 …zaburzeń rytmu
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
20.05–20.35 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 


Sobota, 9 grudnia 2017 roku


9.00–10.30 Sesja 7. Nowości w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego okiem…
prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK
9.00–9.25 …nefrologa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński
9.25–9.50 …stomatologa
dr n. med. Maciej Czerniuk
9.50–10.10 …neurologa
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
10.10–10.30 …psychiatry
dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
10.30–11.30 Sesja satelitarna firmy Servier
Od poprawy współpracy z pacjentem do optymalizacji terapii nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Poprawa przestrzegania zaleceń lekarskich u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
dr n. med. Anna Szyndler 
Wykorzystanie pomiarów ciśnienia tętniczego poza gabinetem w optymalizacji terapii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. IK
11.30–11.45 Przerwa na kawę
11.45–12.25 Sesja satelitarna firmy Gedeon Richter
Chory wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego u progu 2018 roku
Terapia nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Terapia dyslipidemii
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Terapia niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
12.25-12.45 Sesja satelitarna firmy Egis
Beta-blokery w leczeniu nadciśnienia tętniczego — czy warto zmienić dotychczasowe nawyki?
prof. dr. hab. n. med. Stefan Grajek
12.45–14.00 Sesja 8 Take-home message — co zapamiętam z 2017 roku? Siedem plag egipskich wśród czynników ryzyka sercowo-naczyniowego...
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
12.45–13.00 Nadciśnienie tętnicze
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
13.00-13.15 Dyslipidemie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
13.15-13.30 Palenie papierosów
dr n. med. Anna Szyndler
13.30-13.45 Cukrzyca
dr n. med. Bogumił Wolnik
13.45-14.00 Obturacyjny zespół bezdechu sennego
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
14.00-14.15 Otyłość
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
14.15-14.30 Zaburzenia erekcji
dr n. med. Jacek Wolf
14.30 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl