Program

pdf Pobierz program w formacie PDFCzwartek, 1 grudnia 2016 roku

15.20–15.30 Otwarcie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
15.30–17.00 Warsztaty. Podstawy diagnostyki echokardiograficznej w chorobach serca i naczyń
Przewodniczący: dr n. med. Ewa Świerblewska, dr n. med. Katarzyna Kunicka, dr n. med. Agnieszka Rojek
 
 1. Ocena morfologii i struktur serca u chorego z nadciśnieniem tętniczym.
  dr med. Katarzyna Kunicka
 2. Ocena funkcji rozkurczowej u chorego z nadciśnieniem tętniczym.
  dr n. med. Ewa Świerblewska
 3. Nowe metody w ocenie funkcji serca w nadciśnieniu tętniczym.
  dr n. med. Agnieszka Rojek
17.00–17.15 Przerwa
17.15–19.15 Sesja 1. Sytuacje szczególne w terapii nadciśnienia tętniczego. Sesja pod patronatem pisma „Arterial Hypertension”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
 
 1. Pacjentka z nadciśnieniem tętniczym w ciąży i połogu
  prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
 2. Plejotropowe działanie leków hipotensyjnych
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
 3. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem podczas snu
  dr hab. n. med. Filip M. Szymański
 4. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą choroba nerek
  prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
 5. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym opornym - postępowanie farmakologiczne
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
 6. Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży — najczęstsze problemy
  prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

Piątek, 2 grudnia 2016 roku

08.30–10.00 Warsztaty. ABC opisu EKG — część 1
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski / prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
10.00–10.15 Przerwa na kawę
10.15–11.30 Warsztaty. ABC opisu EKG — część 2
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski / prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
11.30–12.45 Warsztaty organizowane przez firmę Novartis część I. (sala Vespucci, 2 piętro)
11.30–11.45
11.45–12.00
12.00–12.15
12.15–12.30
12.30–12.45
Strategia leczenia niewydolności serca oparta o peptydy natriuretyczne —nowa grupa leków ARNI
Farmakokinetyka i farmakodynamika leku sakubitryl/walsartan
Badanie PARADIGM-HF — metodologia i główne wyniki badania
Badanie PARADIGM-HF — analizy w podgrupach
Praktyczne aspekty stosowania leku sakubitryl/walsartan
11.30–12.30 Interaktywne warsztaty ABPM
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr n. med. Iwona Gorczyca-Michta, dr n. med. Jacek Wolf
12.30–13.00 Sesja satelitarna KRKA
„Kiedy mniej znaczy więcej — jak osiągnąć cele terapii nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych?”

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
  Wykładowcy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
dr hab. n.med. Aleksander Prejbisz
13.00–13.30 Lunch
13.30–14.00 Sesja satelitarna Berlin Chemie
 
 1. Inhibitory ACE — nowe doniesienia 2016
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
 2. Nadciśnienie tętnicze u progu 2017 — nowe wyzwania, nowe możliwości?
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
14.00–15.00 Sesja 2. Wytyczne i stanowiska ESC — co uważam za najważniejsze? Sesja pod patronatem Prezesów PTK i PTNT
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
 
 1. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych
  dr hab. n. med. Filip M. Szymański
 2. Dyslipidemie
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
 3. Migotanie przedsionków
  prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
 4. Niewydolność serca
  prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
15.00–16.15 Warsztaty organizowane przez firmę Novartis część II. (sala Vespucci, 2 piętro)
15.00–15.15
15.15–15.30
15.30–15.45
15.45–16.00
16.00–16.15
Strategia leczenia niewydolności serca oparta o peptydy natriuretyczne —nowa grupa leków ARNI
Farmakokinetyka i farmakodynamika leku sakubitryl/walsartan
Badanie PARADIGM-HF — metodologia i główne wyniki badania
Badanie PARADIGM-HF — analizy w podgrupach
Praktyczne aspekty stosowania leku sakubitryl/walsartan
15.00–15.45 Sesja satelitarna Bayer. Xarelto — z życia wzięte
Sesja jest wyłączona z punktów edukacyjnych CME
  Przypadek 1 — prof. dr hab. n.med. K.J. Filipiak
  Przypadek 2 — prof. dr hab. n .med Grzegorz Grześk
  Przypadek 3 — dr n. med. Grzegorz Halena
15.45–16.00 Przerwa na kawę
16.00–17.00 Sesja 3. Najczęstsze pytania o nowe doustne antykoagulanty… Sesja pod patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
 
 1. Potrójna terapia przeciwzakrzepowa VKA czy DAnonVKA?
  prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
 2. Jak postępować w stanach nagłych?
  dr n. med. Marcin Wełnicki
 3. Jak stosować po udarze mózgu?
  dr n. med. Iwona Gorczyca-Michta
 4. Z którymi lekami nie łączyć, u których pacjentów nie stosować?
  dr n. med. Marcin Barylski
17.00–18.10 Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim. Nowe kierunki leczenia w kardiologii
 
 1. Nowości w prowadzeniu i odwracaniu terapii przeciwkrzepliwej
  dr hab.n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
 2. Nowoczesne leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  dr hab. n. med. Michał Ciurzyński
 3. Nowe możliwości ochrony sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2- empagliflozyna
  prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska
18.10–18.25 Przerwa
18.25–19.45 Sesja 4. Migotanie przedsionków: kiedy leczenie zachowawcze, kiedy leczenie zabiegowe? Sesja pod patronatem czasopisma „Folia Cardiologica” 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
 
 1. Kiedy nie walczę o rytm zatokowy — strategia zachowawcza — optymalna terapia farmakologiczna
  prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
 2. Strategia inwazyjna: u których chorych warto wykonać zabieg ablacji drogą przezskórną, metodą hybrydową?
  dr n. med. Andrzej Hoffmann
 3. Zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji udaru mózgu — panaceum na całe zło… terapii przeciwkrzepliwej?
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
 4. Leczenie przeciwzakrzepowe u chorych poddawanych zabiegowi ablacji
  dr n. med. Piotr Lodziński
19.45–20.15 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

Sobota, 3 grudnia 2016 roku

09.00–10.00 Sesja 5. Najczęstsze pytania o terapie hipolipemizujące
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
 
 1. Kiedy można korygować lipidogram stosując tylko dietę, żywność funkcjonalną, monakolinę?
  prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
 2. Najtrudniejsze decyzje w terapii statynami — jakie?
  dr n. med. Marcin Barylski
 3. U kogo stosować LDL-aferezę?
  dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
 4. Terapia skojarzona w leczeniu dyslipidemii — czy mamy zielone światło?
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
10.00–11.00 Sesja satelitarna Servier. Od inicjacji do intensyfikacji terapii nadciśnienia tętniczego w zależności od chorób współistniejących
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
 
 1. Inicjacja terapii nadciśnienia tętniczego
  prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
 2. Intensyfikacja terapii nadciśnienia tętniczego
  Pacjenci z cukrzycą, chorobą wieńcową i w wieku starszym
  prof. dr. hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
 3. Pacjenci wymagający terapii trójlekowej i pacjenci z hipercholesterolemią
  prof. dr. hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
 4. Podsumowanie Sesji
  prof. dr. hab. n. med Krzysztof Narkiewicz
11.00–11.15 Przerwa na kawę
11.15–11.45 Sesja satelitarna Gedeon Richter. Choroby wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego u progu 2017 roku
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
 
 1. Nadciśnienie tętnicze — co się zmieniło w 2016 roku? Jakich zmian się spodziewam w roku 2017?
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
 2. Dyslipidemia — co się zmieniło w 2016 roku? Jakich zmian się spodziewam w roku 2017?
  dr hab. n. med. Filip M. Szymański
11.45–12.15 Sesja satelitarna Novartis
ARNI zamiast ACEi – sakubitryl/walsartan korzyści ze stosowania nowej terapii dla pacjentów z niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową

Przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
 
 1. Skuteczność grupy ARNI w świetle wyników badania PARADIGM-HF
  prof. dr hab. med. Marcin Gruchała
 2. Bezpieczeństwo stosowania leku sakubitryl/walsartan okiem praktyka
  prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
12.15–12.45 Lunch
12.45–14.00 Sesja 6. Niewydolność serca — niewydolność systemu? Czas na opiekę zintegrowaną
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
 
 1. Diagnostyka i farmakoterapia pacjenta z niewydolnością serca — co zmieniły najnowsze wytyczne?
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
 2. Elektroterapia u pacjenta z niewydolnością serca
  prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Wskazania do przeszczepienia serca i mechanicznego wspomagania
  prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
 4. Kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością serca — doświadczenia ośrodka zabrzańskiego
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
14.00–15.00 Sesja 7. „Choroby Serca i Naczyń” swoim czytelnikom. Co zapamiętać z kończącego się 2016 roku? Take home message.
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 
 1. Kardiologia interwencyjna
  prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
 2. Nadciśnienie tętnicze
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
 3. Choroby nerek
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński
 4. Diabetokardiologia
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
15.00–15.15 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl