Program

pdf    pobierz program w formacie PDF


8.45–11.45 Warsztaty ABC opisu EKG (dodatkowa opłata — zakładka Warsztaty)
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
8.45–10.00 Warsztaty ABC opisu EKG — część 1
10.00–10.15 Przerwa na kawę
10.15–11.45 Warsztaty ABC opisu EKG — część 2
11.50–12.00 Otwarcie VI Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” oraz V Zimowego Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (SFSN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz — Redaktor Naczelny Czasopisma
„Choroby Serca i Naczyń”
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon — Przewodnicząca SFSN PTK
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus — Prezes PTK
12.00–13.00 Sesja dydaktyczna I. Kontrowersje w kardiologii i hipertensjologii: debaty pro/kontra.
Sesja pod patronatem Prezesów PTK i PTNT
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
  Pacjent z migotaniem przedsionków, leczony NOAC, przed kardiowersją elektryczną
— zawsze wykonam ECHO przezprzełykowe
• Pro — dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka
• Kontra — prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
• Arbiter — prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
  U młodego chorego z nadciśnieniem tętniczym skurczowym sięgam po farmakoterapię
• Pro — prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
• Kontra — prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
• Arbiter — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.00–14.00 Sesja dydaktyczna II. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiograficznych
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
14.00–14.45 Lunch
14.45–16.45 Sesja dydaktyczna III. Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy
z nowości kończącego się roku? Krótkie wykłady ekspertów
Sesja pod patronatem redaktorów działów czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
  Choroba wieńcowa 2014
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
  Nadciśnienie tętnicze 2014
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
  Niewydolność serca 2014
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
  Migotanie przedsionków 2014
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
  Choroby nerek 2014
prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyńki
  Kardiologia geriatryczna 2014
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
  Cukrzyca 2014
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
16.45–17.00 Przerwa na kawę
17.00–18.00 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim: Nowe doustne antykoagulanty, czego się nauczyliśmy i dokąd zmierzamy?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
  5-lecie wyników RE-LY, NOACs - doświadczenie kliniczne
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
  Pacjent z MP przygotowywany do zabiegu operacyjnego
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
  Pacjent z MP i OZW
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
18.00–19.00

Sesja dydaktyczna IV. Wokół stanowiska ekspertów SFSN PTK — II Deklaracji Sopockiej.
Cztery miniwykłady ekspertów
Sesja pod patronatem SFSN PTK
Sesja pod patronatem firmy Abbott
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon,
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

  Konsensusy, deklaracje, stanowiska ekspertów — czy nie wystarczą nam tylko wytyczne?
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz 
  II Deklaracja Sopocka — na co w niej zwrócić uwagę?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
  Dlaczego Europejczycy krytykują nowe wytyczne amerykańskie?
dr n. med. Marcin Barylski
  Inhibitory PCSK9 — co zmienią w lipidologii?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
19.00-19.45 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 

09.00–10.20 Sesja dydaktyczna V. Nowe wytyczne leczenia ESC z kończącego się roku,
wytyczne oczekiwane w 2015 roku
Sesja pod patronatem pisma „Kardiologia Polska”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
  Rewaskularyzacja wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
  Kardiomiopatie
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
  Choroby aorty
dr n. med. Ewa Świerblewska
  Zatorowość płucna
dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
10.20–11.20
 
Sesja satelitarna firmy Servier: Czy możemy zrobić coś jeszcze dla poprawy rokowania pacjentów…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
10.20–10.40
 
…z niewydolnością serca w Polsce?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
10.40–11.00
 
… z nadciśnieniem tętniczym w Polsce?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
11.00–11.20
 
Dyskusja i podsumowanie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
11.20–11.40 Przerwa na kawę
11.40–12.20 Sesja satelitarna firmy Bayer
Praktyczne aspekty stosowania riwaroksabanu u pacjentów z migotaniem przedsionków
prof. dr hab.n.med. Krzysztof J. Filipiak
12.20–13.20 Sesja dydaktyczna VI. Na jakie pytania nie dają odpowiedzi aktualne wytyczne postępowania
w nadciśnieniu tętniczym? Słabości wytycznych w…
Sesja pod patronatem pisma „Nadciśnienie Tętnicze”
Przewodniczący: dr hab. n. med. Marzena Chrostowska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  …diagnostyce
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
  …strategii leczenia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  …terapii złożonej — FDC
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
  Głos sprzeciwu — obrona wytycznych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.20–13.50 Sesja Satelitarna firmy Berlin Chemie
Choroby serca i naczyń – leki hipotensyjne w trosce o naczynia …
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Choroby serca i naczyń – leki hipotensyjne w trosce o serce …
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
13.50–14.15 Przerwa na kawę
14.15–14.45 Sesja satelitarna firmy ResMed
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
  Praktyczne wskazówki dotyczące szybkiej diagnostyki bezdechu sennego
dr n. med. Jacek Wolf
  Korzyści wynikające z leczenia bezdechu sennego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
14.45–16.00 Sesja dydaktyczna VII (podsumowująca): Take home message.
Jak leczyć w praktyce u progu 2015 roku?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
  Kiedy i u kogo stosować substancje parafarmaceutyczne — wpływ na poziomy lipidów i płytek
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
  Jak leczyć zespół metaboliczny?
dr n. med. Marcin Barylski
  Do jakiej wartości HR dążyć?
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
  U kogo stosować leczenie metaboliczne i kardioprotekcyjne?
dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
  Kogo kierować do koronarografii?
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
16.00–16.15 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz,
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon