Program

PIĄTEK, 6 GRUDNIA 2013 ROKU

9.00-12.10

 

 

Warsztaty ABC opisu EKG (dodatkowa opłata - zakładka Warsztaty)

prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski w Sopocie

prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski w Warszawie

9.00-10.30

Warsztaty ABC opisu EKG część 1

10.30-10.40

Przerwa na kawę

10.40-12.10

Warsztaty ABC opisu EKG część 2

12.20–12.30

 

Otwarcie V Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” oraz IV Zimowego Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (SFSN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz — Redaktor Naczelny Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon — Przewodnicząca SFSN PTK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus — Prezes PTK

12.30–13.30
 

Sesja dydaktyczna I. Kontrowersje w kardiologii i hipertensjologii: debaty pro–kontra

 

Sesja pod patronatem konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i hipertensjologii

 

Przewlekła niewydolność serca — jesteśmy świadkami istotnego postępu w farmakoterapii, metody niezabiegowe to jedynie uzupełnienie

 •Pro — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

 •Kontra — prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

 •Arbiter — prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

 

Nowe wytyczne hipotensyjne ESH/ESC dużo zmieniają w naszej praktyce

 •Pro — prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

 •Kontra — prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

 •Arbiter — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

13.30–14.30
 

Sesja dydaktyczna II. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiograficznych

 

prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski

14.30–14.45

Przerwa na kawę

14.45–16.05
 

Sesja dydaktyczna III. Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku? Krótkie wykłady ekspertów

 

Sesja pod patronatem redaktorów działów czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”

 

Choroba wieńcowa 2013 — prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Nadciśnienie tętnicze 2013 — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Niewydolność serca 2013 — prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Zaburzenia lipidowe 2013 — prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

16.05–16.45

Lunch

16.45–17.45

 

Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim. Prewencja udaru mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem sercowo- naczyniowym — nowa era leczenia

 

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

 

Zapobieganie udarom niedokrwiennym u chorych z migotaniem przedsionków- dabigatran już 3 lata doświadczenia

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

 

Współczesna terapia pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i ryzykiem sercowo- naczyniowym w świetle najnowszych wytycznych ESH/ESC 2013

 

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

 

Panel Ekspertów — sesja pytań i odpowiedzi

17.45–18.35

 

Sesja dydaktyczna IV. Wokół konsensusu na temat skojarzonych leków hipotensyjnych — stanowiska ekspertów PTNT oraz SFSN PTK. Pięć miniwykładów ekspertów

 

Sesja pod patronatem Sekcji FSN PTK

 

Leki skojarzone — nie tylko hipertensjologia, nie tylko kardiologia

dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

Leki skojarzone w nadciśnieniu tętniczym — trochę historii

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Leki złożone w nadciśnieniu tętniczym a filozofia polypill/polycap

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Idealny skojarzony lek hipotensyjny okiem hipertensjologa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Skojarzone leki hipotensyjne w praktyce klinicznej — aktualne problemy w Polsce

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

18.35–19.20

Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 

SOBOTA, 7 GRUDNIA 2013 ROKU

 

9.00–10.20
 

Sesja dydaktyczna V. Nowe wytyczne leczenia ESC z kończącego się roku, wytyczne oczekiwane w 2014 roku

 

Rewaskularyzacja wieńcowa

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Stabilna choroba wieńcowa

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Elektrostymulacja serca

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Nadciśnienie tętnicze

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Cukrzyca

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Zatorowość płucna

dr n. med. Marcin Barylski

10.20–11.20

 

Sesja satelitarna firmy Servier. Istota ochrony sercowo- naczyniowej oraz powikłań narządowych w świetle dostępnych dowodów i aktualnych wytycznych

 

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

 

Protekcja narządowa w nowych wytycznych ESH/ESC

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J.Filipiak

Kardio i nefroprotekcja w cukrzycy typu 2  -  co mówią wytyczne i EBM?

dr n. med. Zofia Ruprecht

11.20–11.40

Przerwa na kawę

11.40–12.40


 

Sesja dydaktyczna VI. Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i przewlekłej choroby nerek — co ważnego wydarzyło się w 2013 roku? Nowe leki, nowe wskazania terapeutyczne, nowe badania kliniczne — kwadrans z ekspertem

 

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Leki stosowane w chorobie wieńcowej i niewydolności serca

dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski

Leki stosowane w cukrzycy

dr n.med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska

Leki stosowane w nefrologii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

12.40–13.10
 

Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie. Nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa - w poszukiwaniu optymalnej terapii.

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

13.10–13.45

Przerwa na kawę

13.45–14.45
 

Warsztaty pod patronatem firmy Sandoz. ABPM (24-h ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego); chronoterapia                       

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

14.45–16.00
 

Sesja dydaktyczna VII — Podsumowująca — Take home message. Jak leczyć w praktyce na progu 2014 roku?

 

Jakie wartości ciśnienia tętniczego są optymalne i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia sercowo-naczyniowe w wieku podeszłym?

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska

Jaka wartość glikemii jest optymalna i dla kogo?

dr n.med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska

Jakie stężenie cholesterolu frakcji LDL jest optymalne i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Jaki cholesterol frakcji HDL jest optymalny i dla kogo?

dr n. med. Marcin Barylski

16.00–16.15

Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon