Informacje ogólne

Data i miejsce
6-7 grudnia 2013 roku

Sheraton Sopot Hotel
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w:

  • Warsztatach ABC opisu EKG zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne,
  • Konferencji zostanie przyznanych 8 punktów edukacyjnych,
  • Warsztatach ABPM zostanie przyznany 1 punkt edukacyjny.

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora.

Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu po Konferencji za pośrednictwem elektronicznego
systemu rejestracji — szczegóły poniżej:
1. W celu wydrukowania certyfikatu należy zalogować się na swój profil, wybierając Rejestrację.
2. Z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy Wydruk certyfikatu.
3. Klikamy na Pobierz certyfikat.
4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawia się w nowym oknie.
5. Drukujemy certyfikat.
W przypadku wystąpienia błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów należy się skontaktować z Organizatorem.


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).