Opłaty

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

Uczestnictwo w konferencji i warsztatach

Do 31.10.2020 r. 350 zł
Od 01.11.2020 r. 450 zł
Opłata na miejscu 550 zł
Opłata za dostęp online 250 zł

 

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Uprzejmie informujemy, że podczas konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

  • udział w konferencji,
  • udział w warsztatach,
  • materiały konferencyjne,
  • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
  • publikacje promocyjne,
  • poczęstunek podczas przerw,
  • identyfikator. 

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać e-mailem na adres: chorobyserca@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).