Program

PIĄTEK, 7 GRUDNIA 2012 ROKU

9.00-12.00- Warsztaty ABC opisu EKG (dodatkowa opłata - zakładka Warsztaty)

dr hab. Rafał Baranowski

 

12.20–12.30 Otwarcie IV Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” oraz III Zimowego Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (SFSN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz— Redaktor Naczelny Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak — Przewodniczący SFSN PTK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – Prezes-Elekt PTK

 

12.30–13.30 Sesja dydaktyczna I. Kontrowersje w kardiologii i hipertensjologii: debaty pro–kontra.
Sesja pod patronatem konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i hipertensjologii

Migotanie przedsionków jest chorobą, w której ablacja będzie co raz częstszą metodą leczenia

•Pro — prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

•Kontra — prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

•Arbiter — prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Zabieg denerwacji nerkowej to istotny postęp leczenia hipotensyjnego, a wskazania do jego stosowania będą się rozszerzać

•Pro — prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

•Kontra — prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

•Arbiter — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

 

 13.30–14.30 Sesja dydaktyczna II. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiograficznych

prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski

 

14.30–14.45 Przerwa na kawę

 

14.45–16.05 Sesja dydaktyczna III. Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku? Krótkie wykłady ekspertów

Sesja pod patronatem redaktorów działów „Chorób Serca i Naczyń”

Choroba wieńcowa 2012 — prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Nadciśnienie tętnicze 2012 — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Niewydolność serca 2012 — prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

Zaburzenia lipidowe 2012 — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

 

16.05–16.45 Lunch

 

16.45–17.45 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim - Pacjent z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym- czy mamy wybór leczenia?

Przewodniczący : Prof. K.Narkiewicz

Czy nowe leki przeciwkrzepliwe stosowane w profilaktyce udaru są takie same?

Prof. A.Rynkiewicz

Czy najnowsze doniesienia zmieniają spojrzenie na leczenie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym ?

Prof. K.Narkiewicz

17.45–18.35 Sesja dydaktyczna IV. Wokół konsensusu na temat częstości akcji serca – stanowiska ekspertów PTK. Pięć miniwykładów ekspertów

Sesja pod patronatem Sekcji FSN PTK

Heart rate – dlaczego ważny ?

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Heart rate – choroba niedokrwienna serca

dr hab. med. Rafał Dąbrowski

Heart rate – niewydolność serca

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Heart rate – nadciśnienie tętnicze

prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski

Heart rate – migotanie przedsionków

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

 

18.35 - 19.20 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 

 

SOBOTA, 8 GRUDNIA 2012 ROKU

 

9.00–10.20 Sesja dydaktyczna V. Nowe wytyczne leczenia ESC z kończącego się roku, wytyczne oczekiwane

Zastawkowe wady serca

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Niewydolność serca

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Nowe wytyczne leczenia zawału serca typu STEMI

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Rewizja wytycznych dotyczących migotania przedsionków

dr hab. med. Rafał Dąbrowski

Rewizja uniwersalnej definicji zawału serca

dr med. Marcin Barylski

 

 

10.20–11.20 Sesja satelitarna firmy Servier - Miejsce leków złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo naczyniowych – okiem hipertensjologa i kardiologa”? 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak 

prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski

 

11.20–11.40 Przerwa na kawę

 

11.40–12.40 Sesja dydaktyczna VI. Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy — co ważnego wydarzyło się w 2012 roku? Nowe leki, nowe wskazania terapeutyczne, nowe badania kliniczne — kwadrans z ekspertem

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Leki stosowane w chorobie wieńcowej i niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Leki stosowane w cukrzycy

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Leki stosowane w nefrologii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

 

12.40 – 13.10 Nadciśnienie tętnicze w szczególnych przypadkach - pacjent z łagodnym rozrostem stercza - sesja pod patronatem firmy Astellas
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

 

13.10 – 13.45 Przerwa na kawę

 

13.45 – 14.45 – Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie - Nowości w farmakoterapii -

Nowe leki hipotensyjne w starych, uznanych grupach terapeutycznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Nowe wiadomości o klasycznych lekach – aspekty, o których rzadko rozmawiamy

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

 

14.45 – 16.00 Sesja dydaktyczna VII — Podsumowująca — Take home message. Jak leczyć w praktyce na progu 2013 roku?

Jakie ciśnienia tętnicze są optymalne i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia sercowo-naczyniowe w wieku podeszłym ?

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

Jaka wartość glikemii jest optymalna i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Jakie stężenie LDL-cholesterolu jest optymalne i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Jakie BMI jest optymalne i dla kogo?

dr n. med. Marcin Barylski

 

16.00 - 16.15 Zakończenie Konferencji i rozdanie certyfikatów

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak