Program

PIĄTEK, 9 GRUDNIA 2011 ROKU

9.00-12.00- Warsztaty ABC opisu EKG (dodatkowa opłata - zakładka Warsztaty)

dr hab Rafał Baranowski

12.20–12.30 Otwarcie III Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” oraz II Zimowego Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz— Redaktor Naczelny Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak — Przewodniczący Sekcji FSN PTK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus - Prezes Elekt PTK

 

12.30–13.30 Sesja dydaktyczna I. Kontrowersje w kardiologii i hipertensjologii: debaty pro–kontra.
Sesja pod patronatem konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i hipertensjologii

Leki przeciwpłytkowe: czas powszechnie zastąpić klopidogrel — prasugrelem i tikagrelorem

•Pro — prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

•Kontra — dr n. med. Rafał Dąbrowski

•Arbiter — prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

W terapii nadciśnienia tętniczego warto zmniejszać częstość akcji serca

•Pro — prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

•Kontra — prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

•Arbiter — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

 

13.30–14.30 Sesja dydaktyczna II. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiograficznych

prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski/

 

14.30–14.45 Przerwa na kawę

 

14.45–16.05 Sesja dydaktyczna III. Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku? Krótkie wykłady ekspertów

Sesja pod patronatem redaktorów działów „Chorób Serca i Naczyń”

Choroba wieńcowa 2011 — prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Nadciśnienie tętnicze 2011 — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Niewydolność serca 2011 — prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

Zaburzenia lipidowe 2011 — prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

 

16.05–16.45 Lunch

 

16.45–17.45 Sesja satelitarna - MSD. Chory z upośledzoną funkcją nerek u kardiologa – jak optymalnie leczyć na progu 2012?

Prezentacja przypadku chorego skierowanego na konsultację do kardiologa

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Optymalne leczenie tego chorego  z punktu widzenia nefrologa i diabetologa

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Optymalne leczenie tego chorego  z punktu widzenia hipertensjologa i kardiologa

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak

Dyskusja w gronie ekspertów i uczestników.

Podsumowanie przez ekspertów.

 

17.45–18.35 Sesja dydaktyczna IV. Leczenie zaburzeń lipidowych na progu 2012 roku — co wiedzieć? o czym dyskutować? Pięć miniwykładów ekspertów

Sesja pod patronatem Sekcji FSN PTK

Rok od I Deklaracji Sopockiej — jak leczyć dyslipidemię w Polsce?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Leki hipolipemizujące

dr n. med. Rafał Dąbrowski

Jak optymalnie walczę o podniesienie HDL-cholesterolu? Wytyczne a praktyka

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Jak postępuję w hipertriglicerydemii? Wytyczne a realia

dr n. med. Marcin Barylski

Jak leczę zaburzenia lipidowe w praktyce lekarza rodzinnego?

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

 

18.35 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 

SOBOTA, 10 GRUDNIA 2011 ROKU

9.00–10.00 Sesja dydaktyczna V. Najbardziej dyskutowane badania kliniczne ostatnich 48 miesięcy — co z nich wynika?

Badanie ROADMAP — czy kontrowersje dotyczące sartanów ponownie są aktualne ?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Badania EVEREST II oraz PARTNER — czy zapowiadają zmierzch kardiochirurgicznych metod operacji zastawek serca?

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Badanie EXCELLENT — jak długo stosować podwójną blokadę płytek po implantacji stentów uwalniających?

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Badanie RAFT — czy jest jeszcze sens wszczepiać urządzenia CRT bez opcji defibrylacji?

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

 

10.00–11.00 Sesja satelitarna firmy Boehringer-Ingelheim. Od nadciśnienia tętniczego do migotania przedsionków

Terapia złożona u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Optymalne skojarzenie

prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz

Badanie Re-Ly – co je wyróżnia na tle innych badań?

prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Dabigatran w migotaniu przedsionków – praktyczne stosowanie leku u pacjentów z migotaniem przedsionków

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak

 

11.00–11.15 Przerwa na kawę

 

11.15–12.30 Sesja dydaktyczna VI. Farmakoterapia kardiologiczna — co ważnego wydarzyło się w 2011 roku? Nowe leki, nowe wskazania terapeutyczne, nowe badania kliniczne — raporty ekspertów

Sesja pod patronatem Sekcji FSN PTK

Leki przeciwkrzepliwe

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Leki przeciwpłytkowe

prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Jak optymalnie kontroluję LDL-cholesterol? Wytyczne a codzienność

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Leki hipotensyjne

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Leki przeciwcukrzycowe

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

 

12.30 – 13.15 – Sesja satelitarna firmy Servier. Farmakoterapia w nadciśnieniu tętniczym- co wydarzyło się w 2011 roku?

Przewodniczący sesji  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Trzy wymiary leczenia hipotensyjnego

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka.

Leki złożone- skojarzenia rekomendowane

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak


13.15 – 13.45 Przerwa

 

13.45 – 14.15 – Sesja satelitarna firmy Pfizer. Wróżby na 2012 rok – jak wyglądać będą nowe zalecenia dotyczące niewydolności serca ?

prof. dr hab. Krzysztof Filipiak

 

14.15 –16.00 Sesja dydaktyczna VII — Podsumowująca — Take home message. Jak leczyć w praktyce na progu 2012 roku?

Jakie ciśnienia tętnicze są optymalne i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Jaka częstość serca jest optymalna i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Jaka wartość glikemii jest optymalna i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Jakie stężenie LDL-cholesterolu jest optymalne i dla kogo?

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Jakie BMI jest optymalne i dla kogo?

dr n. med. Marcin Barylski

Jaka wartość CRP jest optymalna i dla kogo?

dr n. med. Rafał Dąbrowski

 

16.00 - 16.30 Zakończenie Konferencji i rozdanie certyfikatów

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

 

Zaproszenie na IV Konferencję Dydaktyczną Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” oraz III Zimowe Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK w dniach 7–8 grudnia 2012 roku w Sopocie