Informacje Ogólne

Uwaga!!
Informujemy, że dokonywanie opłat na miejscu konferencji nie będzie możliwe.

 

Data i miejsce
9-10 grudnia 2011 roku

Sheraton Sopot Hotel
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

 

Opłaty konferencyjne

Opłata podstawowa

90 zł

Studenci*

50 zł

Opłata dla członków ViaClub

 

Błękitna Karta (–25%)

68 zł

Srebrna Karta (–50%)

45 zł

Złota Karta

Bezpłatnie

*Studenci są zobowiązani do okazania legitymacji uprawniającej do zniżki na opłatę rejestracyjną przed rozpoczęciem Konferencji. W ramach opłaty organizator nie zapewnia materiałów konferencyjnych.

Opłata za konferencję zawiera:

  • materiały konferencyjne,
  • roczną prenumeratę czasopisma "Choroby Serca I Naczyń",
  • uczestnictwo w wykładach,
  • poczęstunek.

 

Koszt warsztatów ABC opisu EKG

Uczestnicy III Konferencji Chorób Serca i Naczyń, pielęgniarki, studenci, ratownicy medyczni

60zł

Pozostali uczestnicy

90zł

             Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na rachunek bankowy:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem: „imię i nazwisko, choroby serca 2011”

 

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).