Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na II Konferencję Edukacyjną „Choroby Serca i Naczyń”, która odbędzie się w dniach 10–11 grudnia 2010 roku w Sopocie.

Przygotowaliśmy interesujący program naukowy, uwzględniający najnowsze standardy diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Celem wykładów prowadzonych przez uznanych ekspertów współpracujących z naszym pismem będzie dostarczenie Państwu najnowszych informacji i zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Analiza przypadków klinicznych pomoże Państwu podejmować decyzje w codziennej praktyce lekarskiej.

W tym roku patronat nad konferencją objęła po raz pierwszy Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy nadzieję, że zaangażowanie członków tej sekcji jeszcze bardziej podniesie wartość merytoryczną prezentacji.

Tematyka zaprezentowana podczas grudniowego spotkania będzie przydatna dla lekarzy internistów, lekarzy rodzinnych oraz kardiologów i hipertensjologów pragnących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.

Mam nadzieję, że udział w Konferencji będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem, a różnorodność tematów poruszanych w trakcie spotkania przyczyni się do wzbogacenia wiedzy i służyć będzie wymianie poglądów.

Licząc na Państwa aktywny udział w Konferencji, pozostaję z wyrazami szacunku.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz