Program

PIĄTEK, 10 GRUDNIA 2010 ROKU

12.20–12.30 Otwarcie Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” oraz Zimowego Spotkania Sekcji FSN PTK
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus


12.30–13.30 Sesja dydaktyczna I. Kontrowersje w chorobach sercowo-naczyniowych: debaty pro–kontra. Sesja pod patronatem konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i hipertensjologii
Krzywa J dla częstości rytmu serca ma istotne znaczenie i może niepokoić

  • Pro — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
  • Kontra — dr n. med. Rafał Dąbrowski
  • Arbiter — prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

W cukrzycy musimy przedefiniować docelowe wartości ciśnienia tętniczego

  • Pro — prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  • Kontra — dr n. med. Marzena Chrostowska
  • Arbiter — prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

13.30–14.30 Sesja dydaktyczna II. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiograficznych
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski

14.30–14.45 Przerwa na kawę

14.45–16.00 Sesja dydaktyczna III. Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku? Krótkie wykłady ekspertów
Sesja pod patronatem redaktorów działów „Chorób Serca i Naczyń”

Choroba wieńcowa 2010 — prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
Nadciśnienie tętnicze 2010 — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Niewydolność serca 2010 — prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Wady serca 2010 — prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

16.00–16.45 Lunch

16.45–17.45 Sesja satelitarna firmy MSD. Jeden pacjent, dwa spojrzenia...
Komentarz diabetologa — prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Komentarz kardiologa — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

17.45–18.35 Sesja dydaktyczna IV. Migotanie przedsionków na progu 2011 roku
— 5 pytań, wiele odpowiedzi


Jak rozpoznaję w praktyce lekarza rodzinnego?
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Kiedy kieruję na kardiowersję? Kiedy na ablację?
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

Kiedy i jak zapobiegam ponownym napadom arytmii?
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Jak zapobiegam udarowi mózgu?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Jak kontroluję częstość akcji serca?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

18.35 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 

SOBOTA, 11 GRUDNIA 2010 ROKU


9.00–10.00 Sesja dydaktyczna V. Nadciśnienie tętnicze — ważne pytania

Politerapia czy preparaty złożone?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Upośledzona czynność nerek — jaki preparat hipotensyjny?
Do jakich wartości dążyć?
prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Przerost lewej komory serca — nie zawsze patologiczny
Jak różnicować kardiomiopatię sportowców od przerostu obciążeniowego?
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak

10.00–11.00 Sesja satelitarna firmy MSD
Pacjent wysokiego ryzyka — jak podejmować racjonalne decyzje kliniczne?

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Panel Ekspertów
Kardiolog — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Diabetolog — prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
Hipertensjolog — prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

11.00–11.15 Przerwa na kawę

11.15–12.30 Sesja dydaktyczna VI. Stan kardiologii i hipertensjologii w Polsce na tle Europy
i świata. Spotkanie z konsultantami krajowymi


Kardiologia — prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Hipertensjologia — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Niewydolność serca — doniesienia z ostatniej chwili (AHA 2010) — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Pytania

12.30–13.00 Sesja satelitarna firmy Astellas
Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z łagodnym przerostem prostaty

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

13.00–13.15 Przerwa na kawę

13.15–14.15 Sesja dydaktyczna VII. Farmakoterapia kardiologiczna — co ważnego wydarzyło się w 2010 roku? Przegląd grup leków — raporty ekspertów
Sesja pod patronatem Sekcji FSN PTK


Leki przeciwpłytkowe
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Leki przeciwzakrzepowe
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Statyny
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Inne leki hipolipemizujące
dr n. med. Marcin Barylski

Leki hamujące układ renina–angiotensyna
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak

Beta-adrenolityki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

14.15 Zakończenie Konferencji i rozdanie certyfikatów