Opłaty konferencyjne

 

 

Do 8 października

Od 8 października

Na miejscu

Opłata podstawowa

180

230

280

Studenci*

50

50

50

Opłata dla członków ViaClub

 

 

 

Błękitna karta ( -25%)

135

173

210

Srebrna karta (-50%)

90

115

140

Złota karta

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

 

* Studenci zobowiązani są do okazania przed rozpoczęciem konferencji legitymacji uprawniającej do zniżki na opłatę rejestracyjną. W ramach opłaty organizator nie zapewnia materiałów konferencyjnych.

Opłatę uczestnictwa należy wpłacać na rachunek bankowy:
„Via Medica sp. z o.o.” sp.k.
80–180 Gdańsk
ul. Świętokrzyska 73

82 1600 1303 0004 1007 1001 7151

Fortis Bank Polska S.A. o. Gdańsk
z dopiskiem „choroby serca”

Osoby rejestrujące się za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faksem na numer: (58) 320 94 59
lub mailem na adres:chorobyserca2010@viamedica.pl

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: chorobyserca2010@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów