Informacje ogólne

Miejsce i data
Sheraton Sopot Hotel
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10,
10-11 grudnia 2010 roku

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).