TEST


Czwartek, 13 grudnia 2018 roku


  SALA A
13.30–13.35 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.35–15.00 Sesja 1. Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wytyczne z 2018 roku — co nowego?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.35–13.55 Omdlenia
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
13.55–14.15 Nowa definicja zawału serca
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
14.15–14.35 Rewaskularyzacja mięśnia sercowego
dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, prof. nadzw.
14.35–14.55 Choroby sercowo-naczyniowe w ciąży
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
14.55–15.00 Dyskusja
15.00–15.45 Sesja satelitarna firmy Recordati. Leki jak latarnie morskie — końcowy efekt terapii zależy od wyboru właściwego kierunku leczenia. Porozmawiajmy o możliwych scenariuszach i czym się kierować, żeby odnieść oczekiwaną skuteczność leczenia
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
15.45–16.00 Przerwa na kawę
16.00–16.30 Wykład specjalny
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
16.30–17.00 Sesja satelitarna firmy Merck. Zwyżka ciśnienia tętniczego — kiedy może pomóc hipertensjolog, a kiedy psychiatra?
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Tadeusz Piotrowski
17.00–17.30 Sesja satelitarna firmy Alfasigma. Bezpieczeństwo terapii chorych z PAD i chorobami współistniejącymi
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
•    Sulodeksyd – mechanizmy działań pleiotropowych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
•    Kiedy modyfikujemy schemat terapii u chorych z PAD?
dr hab. n. med Filip M.Szymański
17.30–19.05 Sesja 2. Planowane wytyczne ESC na 2019 rok — czego się po nich spodziewać?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.30–17.50 Wytyczne kardiodiabetologiczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.50–18.05 Zatorowość płucna
dr n. med. Marcin Wełnicki
18.05–18.35 Nadkomorowe zaburzenia rytmu
dr n. med. Iwona Gorczyca
18.35–18.55 Stabilna choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
18.55–19.05 Dyskusja

 


Piątek, 14 grudnia 2018 roku


  SALA A SALA B
8.00–10.30 Warsztaty ABC opisu EKG
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski,
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Rola echokardiografii w nadciśnieniu tętniczym na podstawie przypadków klinicznych
Przewodniczący:
dr n. med. Ewa Świerblewska,
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka,
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
8.00–9.10 Warsztaty ABC opisu EKG — część 1
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski,
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Część 1.
  1. Chory z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory w EKG
  2. Chory z nadciśnieniem tętniczym i dusznością wysiłkową
  3. Chory z nadciśnieniem tętniczym, obrzękami kończyn dolnych i zwiększonym obwodem pasa
  4. Chory z nadciśnieniem tętniczym i kołataniem serca
9.10–9.20 Przerwa
9.20–10.30 Warsztaty ABC opisu EKG — część 2
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski,
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Część 2.
  1. Chory z nadciśnieniem tętniczym i głośnym szmerem skurczowym
  2. Chory z nadciśnieniem tętniczym i powiększoną sylwetką serca w badaniu RTG
  3. Chory z nadciśnieniem tętniczym i bólami w klatce piersiowej
  4. Chory z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i pogarszającą się tolerancją wysiłku
  5. Chory z nadciśnieniem tętniczym i poszerzoną aortą wstępującą

 

  SALA A
10.30–11.00 Sesja satelitarna firmy Bayer
•    Kontinuum sercowo-naczyniowe
•    Jak leczyć pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową, chorobą tętnic obwodowych
i/lub nowotworem?
•    Pacjent z migotaniem przedsionków i wieloma czynnikami ryzyka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
11.00–11.30 Sesja satelitarna firmy KRKA. Nowoczesna terapia chorego z nadciśnieniem tętniczym —
wg wytycznych ESC/ESH 2018
•    Najlepszy sartan w inteligentnym połączeniu
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
•    Klasyka w połączeniu, synergia w działaniu
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
11.30–11.40 Przerwa na kawę
11.40–12.10 Sesja satelitarna firmy Novartis. Nagłe zgony sercowe u chorych w II klasie NYHA — czy możemy jeszcze coś zrobić?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
12.10–13.20 Sesja 3. Sesja pod patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Terapia przeciwpłytkowa i przeciwkrzepliwa — trudne decyzje — forum przypadków
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, dr n. med. Marcin Wełnicki
12.10–12.25 Pacjent z Warszawy
dr n. med. Anna Płatek
12.25–12.40 Pacjent z Kielc
dr n. med. Iwona Gorczyca
12.40–12.55 Pacjent z Gdańska
dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, prof. nadzw.
12.55–13.20 Dyskusja
13.20–14.20 Sesja 4. Nadciśnienie tętnicze wtórne w praktyce lekarza rodzinnego i kardiologa
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Michał Hoffmann
13.20–13.40 Zwężenie tętnicy nerkowej — kiedy podejrzewać, jakie badania wykonać?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
13.40–14.00 Hormonalnie uwarunkowane nadciśnienie tętnicze — czy konieczne są wyszukane metody diagnostyczne?
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
14.00–14.20 Obturacyjny bezdech senny — co zrobić jeżeli chory nie chce stosować CPAP?
dr n. med. Jacek Wolf
14.20–15.25 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim. Leczenie przeciwkrzepliwe 3.0 – czy wszystkie NOAC są takie same ?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
1.   Co nowego w diagnostyce i leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków na przełomie 2018/2019 roku?
         dr hab. n. med. Filip M. Szymański
2.   Co nowego w diagnostyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na przełomie 2018/2019 roku?
         prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński
3.   Leczenie przeciwkrzepliwe 3.0 – skuteczność i bezpieczeństwo  - rola lekarza i pacjenta w wyborze terapii.
         dr hab. n. med.  Anna Tomaszuk-Kazberuk
4.   Kiedy warto wybierać dabigatran w codziennej praktyce — podsumowanie
         prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
15.25–15.55 Lunch
15.55–16.35 Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini. Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa — nowe zalecenia
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
•    Wytyczne ESC/ESH 2018 czy tylko leki złożone?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
•    W oczekiwaniu na wytyczne przewlekłych zespołów wieńcowych — optymalny wybór leku
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
16.35–17.55 Sesja 5. Sesja pod patronatem „Arterial hypertension”. Zalecenia ESH 2018 / PTNT 2019.
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
16.35–17.00 Co przeniosłabym z zaleceń ESH 2018 do zaleceń PTNT 2019?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
17.00–17.25 Czego bym nie przenosił z zaleceń ESH 2018 do zaleceń PTNT 2019?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.25–17.50 O jakie zagadnienia poszerzyłbym zalecenia PTNT 2019 w stosunku do zaleceń ESH 2018?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
17.50–17.55 Dyskusja
17.55–18.05 Przerwa
18.05–19.05 Sesja satelitarna firmy EGIS
Inhibitor konwertazy angiotensyny z antagonistą wapnia — znany i sprawdzony schemat leczenia pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Czy możemy coś jeszcze poprawić w świetle najnowszych wytycznych ESC/ESH 2018?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Serce czy krzyżyk?  Wybory terapeutyczne w gabinecie lekarza wpływające na życie pacjentów
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
19.05–19.45 Sesja 6. Sesja pod patronatem czasopisma „Folia Cardiologica”. Kontrowersje — czy istnieją w zakresie...
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon,
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
19.05–19.25 Leczenia hipolipemizującego
dr n. med. Marcin Wełnicki
19.25–19.45 Palenia papierosów
dr n. med. Anna Płatek
19.45–20.15 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 


Sobota, 15 grudnia 2018 roku


  SALA A
09.00–10.00 Sesja 7. Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży
PTNT/PTGiP/PTK/PTN 2018
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr n. med. Anna Szyndler
09.00–09.20 Polskie zalecenia dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży — wspólny punkt widzenia wielu specjalności
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
09.20–09.40 Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży — kiedy, jak intensywnie i jakimi lekami?
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
09.40–10.00 Stan przedrzucawkowy okiem hipertensjologa
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
10.00–11.00 Sesja satelitarna firmy Servier. Wytyczne ESC/ESH 2018 w nadciśnieniu tętniczym — praktyczna debata ekspertów
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz,  prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
11.00–11.10 Przerwa na kawę
11.10–11.40 Sesja satelitarna firmy Gedeon Richter. Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca — postępy w diagnostyce i terapii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka
11.40–13.20 Sesja 8. Nowości terapii chorób układu sercowo-naczyniowego okiem…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak,  dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
11.40–12.00 Interdyscyplinarnym — nieklasyczne czynniki ryzyka
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
12.00–12.20 Diabetologa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
12.20–12.40 Neurologa
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
12.40–13.00 Transplantologa
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
13:00–13.20 Dyskusja
13.20–13.30 Przerwa
13.30–15.30 Sesja 9. Co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
13.30–13.50 Aktywność fizyczna
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
13.50–14.10 Niewydolność serca
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
14.10–14.30 Choroba zakrzepowo-zatorowa
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
14.30–14.50 Migotanie przedsionków
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
14.50–15.10 Nadciśnienie płucne
prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka
15.10–15.30 Choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
15.30–15.40 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl