Program


Czwartek, 13 grudnia 2018 roku


  SALA A
13.30–13.35 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.35–15.00 Sesja 1. Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wytyczne z 2018 roku — co nowego?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.35–13.55 Omdlenia
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
13.55–14.15 Nowa definicja zawału serca
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
14.15–14.35 Rewaskularyzacja mięśnia sercowego
dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, prof. nadzw.
14.35–14.55 Choroby sercowo-naczyniowe w ciąży
dr n. med. Katarzyna Widecka
14.55–15.00 Dyskusja
15.00–15.30 Sesja satelitarna
15.30–15.45 Przerwa na kawę
15.45–16.15 Wykład specjalny
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
16.15–16.45 Sesja satelitarna
16.45–17.15 Sesja satelitarna
17.15–18.50 Sesja 2. Planowane wytyczne ESC na 2019 rok — czego się po nich spodziewać?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.15–17.35 Wytyczne kardiodiabetologiczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.35–17.55 Zatorowość płucna
dr n. med. Marcin Wełnicki
17.55–18.20 Nadkomorowe zaburzenia rytmu
dr n. med. Iwona Gorczyca
18.20–18.40 Stabilna choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
18.40–18.50 Dyskusja

 


Piątek, 14 grudnia 2018 roku


  SALA A SALA B
8.00–10.30 Warsztaty ABC opisu EKG
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski / prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Rola echokardiografii w nadciśnieniu tętniczym na podstawie przypadków klinicznych
Przewodniczący: dr n. med. Ewa Świerblewska, dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
8.00–9.10 Warsztaty ABC opisu EKG — część 1
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Część 1.
  1. Chory z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory w EKG
  2. Chory z nadciśnieniem tętniczym i dusznością wysiłkową
  3. Chory z nadciśnieniem tętniczym, obrzękami kończyn dolnych i zwiększonym obwodem pasa
  4. Chory z nadciśnieniem tętniczym i kołataniem serca
9.10–9.20 Przerwa na kawę
9.20–10.30 Warsztaty ABC opisu EKG — część 2
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Część 2.
  1. Chory z nadciśnieniem tętniczym i głośnym szmerem skurczowym
  2. Chory z nadciśnieniem tętniczym i powiększoną sylwetką serca w badaniu RTG
  3. Chory z nadciśnieniem tętniczym i bólami w klatce piersiowej
  4. Chory z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i pogarszającą się tolerancją wysiłku
  5. Chory z nadciśnieniem tętniczym i poszerzoną aortą wstępującą

 

  SALA A
10.30–11.00 Sesja satelitarna firmy Bayer. Kontinuum sercowo- naczyniowe. Jak leczyć pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową, chorobą tętnic obwodowych i/lub nowotworem ?
Pacjent z migotaniem przedsionków i wieloma czynnikami ryzyka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
11.00–11.30 Sesja satelitarna
11.30–11.40 Przerwa na kawę
11.40–12.10 Sesja satelitarna
12.10–13.20 Sesja 3. Sesja pod patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Terapia przeciwpłytkowa i przeciwkrzepliwa — trudne decyzje — forum przypadków
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, dr n. med. Marcin Barylski
12.10–12.25 Pacjent z Warszawy
dr n. med. Anna Płatek
12.25–12.40 Pacjent z Kielc
dr n. med. Iwona Gorczyca
12.40–12.55 Pacjent z Gdańska
dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, prof. nadzw.
12.55–13.10 Pacjent ze Szczecina
dr n. med. Katarzyna Widecka
13.10–13.20 Dyskusja
13.20–14.20 Sesja 4. Nadciśnienie tętnicze wtórne w praktyce lekarza rodzinnego i kardiologa
Przewodniczący: dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny, dr hab. n. med. Michał Hoffmann
13.20–13.40 Zwężenie tętnicy nerkowej — kiedy podejrzewać, jakie badania wykonać?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
13.40–14.00 Hormonalnie uwarunkowane nadciśnienie tętnicze — czy konieczne są wyszukane metody diagnostyczne?
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
14.00–14.20 Obturacyjny bezdech senny — co zrobić jeżeli chory nie chce stosować CPAP?
dr n. med. Jacek Wolf
14.20–15.20 Sesja satelitarna
15.20–15.50 Lunch
15.50–16.30 Sesja satelitarna
16.30–17.50 Sesja 5. Sesja pod patronatem „Arterial hypertension”. Zalecenia ESH 2018 / PTNT 2019.
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
16.30–16.55 Co przeniosłabym z zaleceń ESH 2018 do PTNT 2019?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
16.55–17.20 Czego bym nie przenosił z zaleceń ESH 2018 do PTNT 2019?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.20–17.45 O jakie zagadnienia poszerzyłbym zalecenia PTNT 2019 w stosunku do ESH 2018?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
17.45–17.50 Dyskusja
17.50–18.00 Przerwa na kawę
18.00–19.00 Sesja satelitarna
19.00–20.00 Sesja 6. Sesja pod patronatem czasopisma „Folia Cardiologica”. Kontrowersje — czy istnieją w zakresie...
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
19.00–19.20 Leczenia hipolipemizującego
dr n. med. Marcin Barylski
19.20–19.40 Palenia papierosów
dr n. med. Anna Płatek
19.40–20.10 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 


Sobota, 15 grudnia 2018 roku


  SALA A
09.00–10.00 Sesja 7. Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży PTNT / PTGiP / PTK / PTN 2018
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr n. med. Anna Szyndler
09.00–09.20 Polskie zalecenia dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży — wspólny punkt widzenia wielu specjalności
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
09.20–09.40 Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży — kiedy, jak intensywnie i jakimi lekami?
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
09.40–10.00 Stan przedrzucawkowy okiem hipertensjologa
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
10.00–11.00 Sesja satelitarna firmy Servier. Od Wytycznych ESC/ESH 2018 do Wytycznych PTNT 2019 – teraźniejszość i przyszłość terapii nadciśnienia tętniczego w Polsce. Debata ekspertów
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz,  prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski,  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
11.00–11.10 Przerwa na kawę
11.10–11.40 Sesja satelitarna
11.40–13.20 Sesja 8. Nowości terapii chorób układu sercowo-naczyniowego okiem…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
11.40–12.00 Interdyscyplinarnym — nieklasyczne czynniki ryzyka
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
12.00–12.20 Nefrologa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński
12.20–12.40 Diabetologa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
12.40–13.00 Neurologa
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
13.00–13.20 Transplantologa
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
13.20–13.30 Przerwa na kawę
13.30–15.30 Sesja 9. Co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
13.30–13.50 Aktywność fizyczna
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
13.50–14.10 Choroba zakrzepowo-zatorowa
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
14.10–14.30 Migotanie przedsionków
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
14.30–14.50 Nadciśnienie płucne
prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka
14.50–15.10 Choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
15.10–15.30 Niewydolność serca
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
15.30–15.40 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl