Program


Czwartek, 13 grudnia 2018 roku


  SALA A
13.30–13.35 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.35–15.00 Sesja 1. Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wytyczne z 2018 roku — co nowego?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.35–13.55 Omdlenia
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
13.55–14.15 Nowa definicja zawału serca
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
14.15–14.35 Rewaskularyzacja mięśnia sercowego
dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, prof. nadzw.
14.35–14.55 Choroby sercowo-naczyniowe w ciąży
dr n. med. Katarzyna Widecka
14.55–15.00 Dyskusja
15.00–15.30 Sesja satelitarna 1
15.30–15.45 Przerwa na kawę
15.45–16.15 Wykład specjalny
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
16.15–16.55 Sesja satelitarna 2
16.55–17.25 Sesja satelitarna 3
17.25–18.55 Sesja 2. Planowane wytyczne ESC na 2019 rok — czego się po nich spodziewać?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.25–17.45 Wytyczne kardiodiabetologiczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.45–18.05 Zatorowość płucna
dr n. med. Marcin Wełnicki
18.05–18.25 Nadkomorowe zaburzenia rytmu
dr n. med. Iwona Gorczyca-Michta
18.25–18.45 Stabilna choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
18.45–18.55 Dyskusja

 


Piątek, 14 grudnia 2018 roku


  SALA A SALA B
08.30–11.00 Warsztaty ABC opisu EKG
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski / prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Rola echokardiografii w nadciśnieniu tętniczym na podstawie przypadków klinicznych
Przewodniczący: dr n. med. Ewa Świerblewska, dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
08.30–09.45 Warsztaty ABC opisu EKG — część 1
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Część 1.
  1. Chory z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory w EKG
  2. Chory z nadciśnieniem tętniczym i dusznością wysiłkową
  3. Chory z nadciśnieniem tętniczym, obrzękami kończyn dolnych i zwiększonym obwodem pasa
  4. Chory z nadciśnieniem tętniczym i kołataniem serca
09.45–09.55 Przerwa na kawę
09.55–11.00 Warsztaty ABC opisu EKG — część 2
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Część 2.
  1. Chory z nadciśnieniem tętniczym i głośnym szmerem skurczowym
  2. Chory z nadciśnieniem tętniczym i powiększoną sylwetką serca w badaniu RTG
  3. Chory z nadciśnieniem tętniczym i bólami w klatce piersiowej
  4. Chory z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i pogarszającą się tolerancją wysiłku
  5. Chory z nadciśnieniem tętniczym i poszerzoną aortą wstępującą

 

  SALA A
11.00–11.30 Sesja satelitarna 4
11.30–12.10 Sesja satelitarna 5
12.10–12.30 Przerwa na kawę
12.30–13.40 Sesja 3. Sesja pod patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Terapia przeciwpłytkowa i przeciwkrzepliwa — trudne decyzje — forum przypadków
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip Szymański, dr hab. n. med. Marcin Barylski
12.30–12.45 Pacjent z Warszawy
dr n. med. Anna Płatek
12.45–13.00 Pacjent z Kielc
dr n. med. Iwona Gorczyca-Michta
13.00–13.15 Pacjent z Gdańska
dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, prof. nadzw.
13.15–13.30 Pacjent ze Szczecina
dr n. med. Katarzyna Widecka
13.30–13.40 Dyskusja
13.40–14.40 Sesja 4. Nadciśnienie tętnicze wtórne w praktyce lekarza rodzinnego i kardiologa
Przewodniczący: dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny, dr n. hab. med. Michał Hoffmann
13.40–14.00 Zwężenie tętnicy nerkowej — kiedy podejrzewać, jakie badania wykonać?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
14.00–14.20 Hormonalnie uwarunkowane nadciśnienie tętnicze — czy konieczne są wyszukane metody diagnostyczne?
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
14.20–14.40 Obturacyjny bezdech senny — co zrobić jeżeli chory nie chce stosować CPAP?
dr n. med. Jacek Wolf
14.40–15.20 Sesja satelitarna 6
15.20–15.55 Lunch
15.55–16.15 Sesja Satelitarna 7
16.15–17.35 Sesja 5. Sesja pod patronatem „Arterial hypertension”. Zalecenia ESH 2018 / PTNT 2019.
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
16.15–16.40 Co przeniosłabym z zaleceń ESH 2018 do PTNT 2019?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
16.40–17.05 Czego bym nie przenosił z zaleceń ESH 2018 do PTNT 2019?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.05–17.30 O jakie zagadnienia poszerzyłbym zalecenia PTNT 2019 w stosunku do ESH 2018?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
17.30–17.35 Dyskusja
17.35–18.15 Sesja satelitarna 8
18.15–18.30 Przerwa
18.30–19.30 Sesja 6. Sesja pod patronatem czasopisma „Folia Cardiologica”. Kontrowersje — czy istnieją w zakresie...
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
18.30–18.50 Aktywności fizycznej
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
18.50–19.10 Leczenia hipolipemującego
dr hab. n. med. Marcin Barylski
19.10–19.30 Palenia papierosów
dr n. med. Anna Płatek
19.30–20.00 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 


Sobota, 15 grudnia 2018 roku


  SALA A
09.00–10.00 Sesja 7. Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży PTNT / PTGiP / PTK / PTN 2018
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr n. med. Anna Szyndler
09.00–09.20 Polskie zalecenia dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży — wspólny punkt widzenia wielu specjalności
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
09.20–09.40 Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży — kiedy, jak intensywnie i jakimi lekami?
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
09.40–10.00 Stan przedrzucawkowy okiem hipertensjologa
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
10.00–11.30 Sesja 8. Nowości terapii chorób układu sercowo-naczyniowego okiem…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
10.00–10.20 Nefrologa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński
10.20–10.40 Diabetologa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
10.40–11.00 Neurologa
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
11.00–11.20 Transplantologa
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
11.20–11.30 Dyskusja
11.30–12.15 Sesja satelitarna 9
12.15–12.30 Przerwa na kawę
12.30–13.00 Sesja satelitarna 10
13.00–15.00 Sesja 9. Co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
13.00–13.20 Migotanie przedsionków
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
13.20–13.40 Nadciśnienie płucne
prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka
13.40–14.00 Choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
14.00–14.20 Choroba zakrzepowo-zatorowa
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
14.20–14.40 Niewydolność serca
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
14.40–15.00 Nieklasyczne czynniki ryzyka
dr hab. n. med. Filip Szymański
15.00–15.15 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl